Listig förflyttning - Utveckling av hjälpmedel för patientförflyttning inom slutenvården

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203374
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Listig förflyttning - Utveckling av hjälpmedel för patientförflyttning inom slutenvården
Authors: Beckius, Fredrik
Ekman, Sofia
Eråker, Emilia
Gustafsson, Hanna
Olsson, Sebastian
Keywords: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203374
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.