V-sektionens inomhusklimat

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/208946
Download file(s):
File Description SizeFormat 
208946.pdfFulltext990.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: V-sektionens inomhusklimat
Authors: Ohlsson, Rebecka
Bengtsson, Magnus
Abstract: Ett gott inomhusklimat är viktigt för att prestationsförmågan ska hålla sig på en bra nivå. Små avvikelser i ventilationen kan medföra besvär som till exempel trötthet, huvudvärk och försämrade koncentrationssvårigheter. Elever på V-sektionen vid Chalmers tekniska högskola har upplevt bristande inomhusklimat i framförallt de stora föreläsningssalarna där många föreläsningar hålls för ett stort antal människor. Syftet med detta projekt var att kartlägga i vilket skick inomhusklimatet var i dessa salar och vad det fanns för möjliga åtgärder att vidta för att göra det bättre. För att kartlägga klimatet har det bland annat gjorts mätningar av koldioxidhalt och temperatur under föreläsningstid samtidigt som studiebesök har gjorts för att få fram underlag så som reglerparametrar och driftkort för ventilationssystem. Denna kartläggning visade på dåligt optimerade ventilationssystem med antingen kraftig överventilation eller helt avstängd sådan. Slutsatsen av detta har kunnat dras att med en bättre kommunikation mellan brukare och ägare för fastigheten hade synpunkter på klimatet kunnat framföras för att åskådliggöra bristfälligheter som orsakar komfortproblem. Så pass enkla åtgärder som CO2-frånluftsgivare kombinerat med bättre reglerstrategi kan vara tillräckligt för att göra såpass stora förändringar att det blir ett mer trivsamt och lämpligt studieklimat samtidigt som energibesparingar görs.
Keywords: Building Futures;Hållbar utveckling;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Sustainable Development;Civil Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/208946
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.