Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214827
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
214827.pdfFulltext2.71 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp
Författare: Rebas, Martin
Sammanfattning: Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Chalmers Tekniska Högskola,på uppdrag av Carmenta AB. Målsättningen har varit att undersöka och implementera metoder för att öka realismen hos animerade 3D-förlopp. Carmenta har utvecklat ett geografiskt informationssystem med namnet SpatialAce, där kartor och höjddata kan kombineras till en tredimensionell, animerad vy av ett landskap. I samråd med handledare och andra på Carmenta bedömdes realtids-generering av skuggor vara ett lämpligt projekt, varefter en litteraturstudie över tidigare forskning genomförts, och en passande skuggalgoritm har integrerats i en testversion av SpatialAce.
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Datavetenskap (datalogi);Information & Communication Technology;Computer Science
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214827
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!