New psychiatry and somatic ward building in Falköping

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215208
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: New psychiatry and somatic ward building in Falköping
Författare: Albonico, Giada
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering;Building Futures
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215208
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!