Validering av vibrationssimulering för Volvo Cars värmesköldar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219076
Download file(s):
File Description SizeFormat 
219076.pdfFulltext32.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Validering av vibrationssimulering för Volvo Cars värmesköldar
Authors: Dahl, Anton
Worth, Robin
Abstract: För att komma bort från kostsamma och tidskrävande sätt att prova detaljer behöver Volvo Cars ta fram alternativa testmetoder. Genom att i en elektrodynamisk vibrationsrigg försöka efterlikna resultat från vindtunneltester och fullskaliga prov, skulle stora besparingar kunna göras. Examensarbetet studerar testmetoderna för Volvo Cars värmesköldar med avsikten att se om man kan komma närmare en alternativ testmetod. Intentionen är att samla in information i vindtunnelmiljö och sedan använda denna som in-signal i en elektrodynamisk vibrationsrigg. De tidigare mätningarna i vindtunneln låg till grund för det vibrationstest som genomfördes under examensarbetet. Med hjälp av accelerometrar och en särskild teknik för rörelseförstärkning i videomaterial kunde en utvärdering av den nya testmetoden genomföras. Resultatet blev en indikation på hur pass likt vindtunneln det nya vibrationstestet blev. Med informationen som examensarbetet kunde generera sammanställdes olika rekommendationer. Dessa ger Volvo Cars en indikation på åt vilket håll det fortsatta arbetet med alternativa testmetoder bör ta. Sammanfattningsvis är programvaran -vue till nytta inom olika avdelningar på Volvo Cars. Testmetoden är på god väg men ytterligare anpassningar behöver göras för att nå sin fulla potential. Slutligen rekommenderas alternativa omkonstruktioner av värmeskölden i syfte att förbättra komponenten till en låg kostnad.
Keywords: Konstruktionsteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Materialvetenskap;Produktion;Construction engineering;Innovation & Entrepreneurship;Materials Science;Production
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219076
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.