Innovative Child Restraint Harness

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219322
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
219322.pdfFulltext3.22 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Innovative Child Restraint Harness
Författare: Helmersson, Sofie
Rehnberg, Maria
Sammanfattning: Children’s car seats can be bulky, hard to move and tedious to mount. Volvo Cars has designed a lightweight and inflatable rearward-faced child seat concept. One important part of the child seat is the harness restraining the child in the child seat. Innovations within harness are limited and designed to fulfil the legal requirements rather than being user friendly. The aim of the project was to investigate and develop a new child restraint harness to increase the customer value of the child seat. The harness should be implementable in the new compact child seat concept developed by Volvo Cars. Customer experiences and values were investigated using questionnaires and a focus group meeting. Important aspects/issues were identified. Various harness concepts addressing these were evaluated and two promising concepts were produced. Key words: Child safety, child restraint system, harness, user friendliness Master’s Thesis
Nyckelord: Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Farkostteknik;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Vehicle Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Serie/rapport nr.: Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : 2015:16
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219322
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!