Optimering av generatorhus på ett undervattenskraftverk - Omkonstruering av en tryckkompensator samt utvärdering av korrosionsmotstånd

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/222314
Download file(s):
File Description SizeFormat 
222314.pdfFulltext4.21 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Optimering av generatorhus på ett undervattenskraftverk - Omkonstruering av en tryckkompensator samt utvärdering av korrosionsmotstånd
Authors: Klamer, Oscar
Andersson, Jens
Keywords: Maskinteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Mechanical Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/222314
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.