Engineering Aid in Practice and its Challenges. A case study on improvements of water and power systems at a hospital in Tanzania

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/222945
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
222945.pdfFulltext11.94 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Engineering Aid in Practice and its Challenges. A case study on improvements of water and power systems at a hospital in Tanzania
Författare: BERG, ANDREAS
Kallus, Daniel
Nyckelord: Building Futures;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Vattenteknik;Building Futures;Basic Sciences;Sustainable Development;Water Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/222945
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!