Produktetablering på en ny marknad ett perspektiv från en aktionsforskare. En inblick i säljaktiviteterna för etablering av en ny produkt på en ny marknad

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/223100
Download file(s):
File Description SizeFormat 
223100.pdfFulltext14.35 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Produktetablering på en ny marknad ett perspektiv från en aktionsforskare. En inblick i säljaktiviteterna för etablering av en ny produkt på en ny marknad
Authors: Norman, Claes
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Övrig industriell teknik och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/223100
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.