MD407 – En ARM-baserad laborationsdator för utbildning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232582
Download file(s):
File Description SizeFormat 
232582.pdfFulltext2.57 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: MD407 – En ARM-baserad laborationsdator för utbildning
Authors: Östman, Fredrik
Abstract: Syftet med projektet är att ta fram en laborationsdator baserad på en 32-bitars ARM-processor. Denna skall främst vara avsedd till att användas för undervisning kring maskinorienterad programmering. Ett nytt system behövs för att ersätta befintlig laborationsutrustning som i dag används i flertalet elektronik-relaterade kurser på Chalmers. I dagsläget används olika plattformar i de kurser som hålls och förhoppningen är att en ny plattform skall kunna ersätta dessa med en gemensam lösning. Roger Johansson påbörjade under 2013 arbetet med att ta fram en kravspecifikation för den nya utrustningen. Arbetet med att konstruera prototyper och montera dessa har pågått under 2013 och 2014, allt arbete är utfört på Chalmers under handledning av Roger. Resultatet av arbetet är en färdig prototyp som är redo att funktionstestas. Om tester visar att allt fungerar som det ska så kommer plattformen med stor sannolikhet integreras i undervisningen och användas under laborationer. Systemet kan kompletteras med expansionsmoduler vilket innebär att det kan kompletteras för att fungera nya laborationer samt som en grundenhet vid exjobb och projekt. Utvecklingen av plattformen har skett framförallt med fokus på att ta fram stabil hårdvara som är både elektrisk och mekanisk lämpad för sitt syfte. Detta innebär att ingen mjukvara är inkluderad i arbetet. Kravspecifikation, elektriska scheman och översikt av prototyp är bifogade i slutet av rapporten.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232582
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.