Journalföring ombord fartyg - Kunskap och rutin kring patientjournalföring

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/236364
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
236364.pdfFulltext1.47 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Journalföring ombord fartyg - Kunskap och rutin kring patientjournalföring
Författare: Hasanoglu, Mesut
Valentin, Olivia
Sammanfattning: This study delves the medical records onboard ships and also study the level of knowledge among health care managers onboard regarding the regulations. The selection of ship segments are passenger ships and merchant ships to identify possible variations between the segments regarding medical record keeping. The study will show the routines regarding the patient medical record keeping and will show the actual knowledge level about the rules and laws that govern it. The study also delves attitudes regarding patient medical record keeping amongst the healthcare personal onboard. The results in the study show that the medical records is kept onboard ships, even though with various results. Even differences in handling, safekeeping and development of the routines is included in the results. The report discusses the problems surrounding the regulations and of governmental procedures and interpretations on the subject. It highlights different suggestions for measures to improve and increase expertise onboard vessels healthcare crew and minimize any mistakes.
Nyckelord: Transport;Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/236364
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!