Visuell skadeanalys i webbmiljö

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/236619
Download file(s):
File Description SizeFormat 
236619.pdfFulltext1.31 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Visuell skadeanalys i webbmiljö
Authors: KABAT, CAROLINE
PLANHAGE, SIMON
Abstract: Skånetrafiken använder idag ett system för planering, inrapportering och uppföljning av arbete. Detta system är utvecklat av JETAS Quality Systems. En del av detta system fokuserar på inrapportering av skadegörelse som inträffat på Skånetrafikens egendom. Vid användning av ett system som baseras på en stor mängd data kan det bli problematiskt för slutanvändaren att få en översiktsbild av all information. Examensarbetet går ut på att utveckla en webbapplikation som visualiserar och sammanställer inrapporterad information för slutanvändare. Visualisering sker i form av en “Single Page Application”, bestående av en karta, grafer och en summeringstabell. Utvecklandet av webbapplikationen sker främst i frontend, där JavaScript, HTML och CSS används. En del av utvecklingen sker i backend, och använder ASP.NET MVC och Microsoft IIS, för att bibehålla kompabilitet med andra delar av det befintliga systemet. Rapporten beskriver utvecklingen av webbapplikationen. Resultatet uppfyller examensarbetets syfte och mål, och kommer att implementeras i det system som används av Skånetrafiken.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/236619
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.