Innovation i den svenska TV-branschen

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237528
Download file(s):
File Description SizeFormat 
237528.pdfFulltext1.93 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Innovation i den svenska TV-branschen
Authors: Abrahamsson, Anna
Andersson, Maja
Andersson, Oskar
Lundbladh, Pontus
Paju, Emma
Velander, Malin
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Industriell teknik och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Industrial engineering and economy
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation : EKX04-16-23
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237528
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.