Studio i mekanik och hållfasthetslära - Organisering och uppdatering av experimentell utrustning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237536
Download file(s):
File Description SizeFormat 
237536.pdfFulltext46.71 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Studio i mekanik och hållfasthetslära - Organisering och uppdatering av experimentell utrustning
Authors: Alexandersson, Sofia
Bäckgren, Peter
Everett Eriksson, Sebastian
Hedin, Emma
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Teknisk mekanik;Civil Engineering;Applied Mechanics
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2016:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237536
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.