Språkövningsapplikation: Applikation för att träna på glosor och dess böjningsformer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238025
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238025.pdfFulltext1.15 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Språkövningsapplikation: Applikation för att träna på glosor och dess böjningsformer
Authors: Johnsson, David
Abstract: Idag finns många tekniska hjälpmedel såsom mobilapplikationer och webbsidor, för personer som vill lära sig främmande språk. Många sådana hjälpmedel låter dock bara användaren träna på glosor i deras grammatiska grundform. De språkstuderande lär sig då inte känna igen orden i andra böjningsformer, något som är viktigt för att lära sig ett språks grammatik. Det här arbetet har gått ut på att skapa en applikation som hjälper språkstuderande, genom att förhöra dem på glosor i olika grammatiska böjningsformer. Arbetet har inte utförts åt eller vid något företag eller annan organisation, utan är ett helt självständigt arbete. Två applikationer har utvecklats, en för vanliga datorer och en för androidtelefoner. Dessa prototyper visar att språkövningsapplikationer av detta slag går att utveckla, även om just de applikationer som utvecklats i arbetet är mycket begränsade med avseende på antal språk, ordklasser och böjningsformer som stöds.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238025
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.