Kartläggning av och förbättringsförslag för rekryteringsprocessen på Adiga AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238709
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238709.pdfFulltext468.62 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kartläggning av och förbättringsförslag för rekryteringsprocessen på Adiga AB
Authors: Lundgren, Ellinor
Falck, Märta Kleven
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Industriell teknik och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Industrial engineering and economy
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238709
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.