Utveckling av packstation för orderhantering - Med avseende att förbättra arbetsförhållandena för packningsarbetare och att effektivisera arbetet vid lagerhantering

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238949
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Utveckling av packstation för orderhantering - Med avseende att förbättra arbetsförhållandena för packningsarbetare och att effektivisera arbetet vid lagerhantering
Authors: Lindqvist, Lisa
Edvardsson Ceder, Sam
Sandström, Anton
Belzons, Oskar
Lillo, Oskar
Keywords: Maskinteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Mechanical Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238949
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.