Synkronisering av Microsoft Project och TOJ-verktyget

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239341
Download file(s):
File Description SizeFormat 
239341.pdfFulltext1.22 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Synkronisering av Microsoft Project och TOJ-verktyget
Authors: Agrell, Alfred
Abstract: I detta examensarbete gjordes en mjukvaruintegration av två system: Microsoft Project, ett system för projektplanering och systemet TOJ, ett system för tidrapportering och tidsplanering. Mjukvaruintegration innebär att man skapar ett program, i detta fall ett så kallad plugin, som kommunicerar med båda systemen och överför information mellan dessa, även kallad synkronisering. Detta plugin fick namnet TOJ Assistant. Kommunikationen sker via en databas och för att realisera integrationen användes ett antal olika programmeringsspråk som Visual Basic, C# och SQL. Ett antal problem löstes på vägen: Information om olika delar av projektet har inte samma format i de olika systemen, vilket i vissa fall kräver bearbetning. Vid synkroniseringen, dvs. där användaren läser ifrån eller skriver till databasen, kan konflikter uppstå, exempelvis när flera användare vill ändra samma fält i databasen. Konflikthanteringen implementerades och kompletterades med ett lättanvänt användargränssnitt. Då ett stort antal olika användare måste ha tillgång till olika delar i databasen behövs en säker lösenordshantering, detta löstes med hjälp av ett egenutvecklad WebAPI. TOJ Assistant bidrar med ny funktionalitet för företagets anställda och kunder. WebAPI:n ökar säkerheten när det gäller lösenordshantering och tillgång till databasen.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239341
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.