System för bestämning av positionsförändringar mellan dragfordon och efterfordon

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239342
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
239342.pdfFulltext1.63 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: System för bestämning av positionsförändringar mellan dragfordon och efterfordon
Författare: Andrén, Anton
Sammanfattning: Denna rapport undersöker hur man kan använda statiska magnetfält för att skapa system vilka kan användas för att bestämma inbördes rörelse mellan dragfordon och efterfordon. Uppdragsgivaren VBG Truck Equipment AB arbetar med att utveckla kopplingssystem mellan dragfordon och efterfordon. Det finns en potential att systemet som rapporten utreder kan användas till stödsystem för chauffören. Under projektet har ett system utvecklats som använder en magnetometer för att läsa av ett statiskt magnetfält genererat av en magnet. När magneten förflyttas i förhållande till magnetometern ger detta förändringar i sensordata som kan användas för att beräkna en lägesförändring mellan magneten och magnetometern. Systemet innehåller även en beräkningsenhet som kontinuerligt läser av magnetometern och omvandlar sensordata till tillståndsvariabeln. Vidare har en kortfattad utredning gjorts för hur tillståndsvariabeln kan skickas vidare via en CAN-buss för att det ska gå att integrera i befintliga fordon. Hela systemet är utvecklat för en enkel teststation och är endast kompatibel med denna teststation som består av en enkel konfiguration av magnetiskt material som innehåller en bom vilken ger möjlighet att variera en tillståndsvariabel. Tillståndsvariabeln beräknas approximativt med en uppslagstabell.
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239342
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!