Energianalys av EDIT-huset - Undersökning och åtgärder

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240121
Download file(s):
File Description SizeFormat 
240121.pdfFulltext2.79 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Energianalys av EDIT-huset - Undersökning och åtgärder
Authors: Hård af Segerstad, Anton
Jarl, Joakim
Abstract: Syftet med denna rapport var att undersöka möjligheterna att energieffektivisera EDIT-Huset på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det har varit klagomål från hyresgästerna att det har varit för varmt och för kallt i byggnaden och det finns även mycket som kan energieffektiviseras. Metoden som använts var att med hjälp av energiberäkningsprogrammet BV2 skapa modeller av byggnaden. Sex olika modeller behövde skapas för att ta hänsyn till de olika förutsättningar som finns i byggnaden. Modellerna har tagits fram genom intervjuer, ritningar och okulärbesiktning. Indata som inte har varit tillgängliga har antagits till rimliga värden. När modellerna var klara kontrollerades validiteten av dem genom att jämföra mot fastighetsförvaltarens verkligt uppmätta värden av värme, kyla och el. Modellerna behövde göras om ett antal gånger för att uppnå likvärdiga värden. När modellerna stämde överens kunde de användas för att analysera föreslagna åtgärder för energieffektivisering. Slutsatsen som dragits av arbetet var att EDIT-huset går att förbättra på många olika sätt främst inom ventilation-, värme, kyl-, belysning- och reglersystem. I arbetet diskuteras också behovet av att kunna följa upp energianvändningen mer i detalj genom att installera undermätare. Detta gör det också möjligt att förändra debiteringen av energi i byggnaden vilket kan öka möjligheterna att minska energianvändningen.
Keywords: Building Futures;Energi;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Energy;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-24
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240121
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.