Identifiering av möjliga aktiviteter i, samt utveckling av koncept för interiören i autonoma bilar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241569
Download file(s):
File Description SizeFormat 
241569.pdfFulltext24.85 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Identifiering av möjliga aktiviteter i, samt utveckling av koncept för interiören i autonoma bilar
Authors: Crona, Anna
Klasson, Julia
Keywords: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241569
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.