Visuell Planering Produktion - En utvärdering av VPP inom ROT-projekt i samarbete med Peab Sverige AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242169
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242169.pdfFulltext1.31 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Visuell Planering Produktion - En utvärdering av VPP inom ROT-projekt i samarbete med Peab Sverige AB
Authors: BÄCK, MATTIAS
MUNTHER, RASMUS
Abstract: Detta examensarbete har utförts vid byggingenjörsprogrammet på Chalmers tekniska högskola i samarbete med Peab Sverige AB. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man på ett utvecklande, men enkelt sätt, får de anställda ute på ett renoveringsprojekt att använda sig av VPP, Visuell Planering Produktion. Idag utvecklas byggföretag i stor utsträckning, nya planeringsverktyg, metoder och framförallt byggmaterial, allt detta för att möta dagens utveckling. Men något som är eftersatt är utvecklingen av hur ett bygge ska styras. I dagens läge lever gamla vanor kvar och planeringssystemen skiljer sig inte mycket mot för 20 år sedan. För att motverka denna negativa trend samt utveckla nya idéer har stora undersökningar inom Peab påbörjats. En av dessa undersökningar består av att utveckla och anpassa en ny planeringsmetod, VPP. Baserat på litteraturstudier, intervjuer och observationer genomförda av författarna av detta examensarbete finns det en del brister i kommunikation och återkoppling ute på bygget. Frågor som; ”Har frågan löst sig?”, ”Har någon åtgärdat problemet?”, är inte alls ovanliga att höra. Att införa VPP i sin helhet på alla arbetsplatser är dock något som verkar otänkbart, på grund av att alla projekt ser olika ut.. Det kan därför sammanfattas till att varje projekt skall använda de delar av VPP som anses vara användbara för just det specifika projektet. Användningen av vissa delar har under undersökning visat sig vara av stor betydelse för en bättre och lättare produktionsplanering.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-35
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242169
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.