Tifo-pinne, en prototyp för projicering av text och bilder i luften

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243380
Download file(s):
File Description SizeFormat 
243380.pdfFulltext4.91 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Tifo-pinne, en prototyp för projicering av text och bilder i luften
Authors: Haar, Patrik
Ivarsson, Jesper
Vannas, Vanessa
Fahlgren, Henrik
Hessleryd, Albin
Abstract: I den här rapporten dokumenteras och diskuteras konstruktionsarbetet av en Tifopinne. Tifo-pinne är en prototyp som projicerar text och bilder i luften vid en pendelrörelse med tillräckligt hög frekvens. Den kan användas som ett miljövänligare och säkrare alternativ till pyroteknik vid publika arrangemang. Konstruktionsarbetet genomfördes i delgrupper inriktade på hårdvara respektive mjukvara. Arbetet delades upp i tre prototyper med slutmålet att konstruera en slutgiltig prototyp som är portabel, har tillräcklig batteritid samt är tillräckligt synlig för att kunna användas på en fotbollsläktare under pågående match. Förutom konstruktionsarbetet har fältstudier av batterilivslängd samt prototypens prestanda gällande synlighet vid olika ljusförhållanden utförts. Resultatet visar att Tifo-pinnen är ett möjligt alternativ till pyroteknik men den klarar inte av satt kravspecifikation helt och hållet. Tifo-pinnen har tillräcklig batterilivslängd men inte tillräcklig prestanda i normala ljusförhållanden. Möjligheten att använda energiskördning för att ladda eller driva prototypen undersöktes men visade sig med dagens teknik vara ett otillräckligt alternativ.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243380
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.