Programmering som undervisningsverktyg för Transformer, signaler och system. Utvecklingen av läromaterialet TSS med DSL

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243894
Download file(s):
File Description SizeFormat 
243894.pdfFulltext1.06 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Programmering som undervisningsverktyg för Transformer, signaler och system. Utvecklingen av läromaterialet TSS med DSL
Authors: Jonsson, Jacob
Ngo, Peter
Rosvall, Cecilia
Lindahl, Filip
Olsson, Joakim
Abstract: Denna rapport beskriver utvecklingen av läromaterialet “TSS med DSL” med dess tillhörande programmeringskod och lösningar. Läromaterialet riktar sig främst till studenter inom det datatekniska programmet på Chalmers tekniska högskola och har som syfte att vara ett kompletterande läromedel inom signallära där man utnyttjar studenternas kunskaper inom programmering. Materialet innehåller förklarande text och teori om bland annat komplexa tal, signaler, system och transformer. I materialet ingår även programmeringsövningar som är skrivna med domänspecifika språk i programmeringsspråket Haskell. Rapporten beskriver vidare de undersökningar och efterforskningar som gjorts för att kunna ta fram läromaterialet, samt de tester som gjorts på den färdiga produkten. Bakgrunden till detta projekt är att kursen inom signallära, “Transformer, Signaler och System”, på det aktuella programmet under många år har haft dåliga studieresultat på grund av studenternas ovana att hantera den typ av matematik som utgör grundstommen i kursen. Detta har visats sig inte vara något som är unikt för datastudenterna på Chalmers utan det är tvärtom ett problem inom många discipliner. Det slutliga resultatet är ett läromaterial bestående av en hemsida med förklarande text, exempel, bilder, kryssfrågor och programmeringsövningar. Hemsidan kan ses på http://tinyurl.com/DSLsHemsida. Källkod och övrigt material finns på GitHub för eventuell framtida utveckling, se https://github.com/DSLsofMath/BScProj.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243894
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.