CirKva - Ett spel som sträcker sig över flera iPads, anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243902
Download file(s):
File Description SizeFormat 
243902.pdfFulltext29.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: CirKva - Ett spel som sträcker sig över flera iPads, anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar
Authors: Alvmo, Alexander
Belfrage, Amanda
Henriksson, Andreas
Hromic, Emina
Lipkin, Lisa
Lönn, Mikael
Abstract: Enligt Skolverket underlättar surfplattor både för samarbete och utforskande. Skolverket pekar dessutom på att barn vanligtvis lär sig lättare genom lek vilket har lett till en ökad användning av surfplattor i Svenska skolor. Projektet Touch AT! har uppmärksammat det ökade användandet av surfplattor i särskolan och underskottet på applikationer för att öka den sociala och emotionella förmågan hos barnen. Som en reaktion på detta har spelet CirKva skapats i samarbete med Touch AT!. Denna rapport beskriver framtagningen och utvecklingsprocessen av CirKva, ett logiskt sammarbetsspel som sträcker sig över flera surfplattor. Målet med CirKva är att det ska vara anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar och ska ge barnen möjlighet att öva på sina sociala- och samarbetsförmågor. Utvecklingen inleddes med en litteraturstudie där en brist i underlag för riktlinjer för applikationsutveckling för barn med kognitiva funktionsnedsättningar upptäcktes. CirKva utvecklades sedan iterativt, och användartester på både pappersprototyp och produkt utfördes. Användartesterna följdes av semistrukturerade intervjuer, vilka gav underlag till analys och vidare utveckling. Resultat från speltester föreslår att spelkonceptet är på rätt väg men spelet måste vidareutvecklas och fler tester måste göras innan man kan säga något om hur väl det lämpar sig som ett hjälpmedel för social och emotionell träning för elever i särskolan.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243902
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.