inSource - Utveckling av ett socialt webbaserat arbetsverktyg för rekryterare inom data- och IT-branschen

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243913
Download file(s):
File Description SizeFormat 
243913.pdfFulltext1.89 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: inSource - Utveckling av ett socialt webbaserat arbetsverktyg för rekryterare inom data- och IT-branschen
Authors: Chemander, Martin
Holmberg, Oskar
Johansson, Linus
Nilsson, Adrian
Rundén, Erik
Abstract: Att hitta lämpliga personer med rätt kompetens till jobb inom data- och IT-branschen är inte alltid enkelt, varför Software Skills, ett rekryteringsföretag i Göteborg, har gjort det till sin affärsidé. Eftersom de använder egenutvecklade tester för att utvärdera kandidater har behovet av ett skräddarsytt arbetsverktyg där testerna kan utgöra en integrerad del av systemet vuxit sig stort. Denna rapport beskriver utvecklingen av inSource, en prototyp av ett nytt webbaserat mjukvarusystem för rekrytering framtaget i nära samarbete med personalen på Software Skills. Resultatet är en prototyp som integrerats i Software Skills nya webbplattform. Prototypen består av ett meddelandesystem, hantering av enskilda kandidater samt hantering av alla kandidater som sökt till ett specifikt jobb. Även funktioner så som en aktivitetslogg, omnämningar och kandidatomdömen har implementerats för att främja samarbete mellan rekryterare. Projektets stora utmaning har varit att utveckla prototypen utan vetskap om hur den slutgiltiga designen skulle komma att se ut. Designen utvecklades nämligen i ett separat projekt och färdigställdes inte förrän i det här projektets slutskede. Detta kombinerat med en begränsad tidsram innebar att det inte var möjligt att implementera den slutgiltiga designen med all önskad interaktion på alla sidor. Därför är prototypen i nuläget inte praktiskt användbar som arbetsverktyg. Däremot nådde meddelandesystemet en alfaversion, och Software Skills har även uttryckt att de kommer gå vidare i utvecklingen av prototypen.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243913
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.