Virtual Reality Car Driving Simulator

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245497
Download file(s):
File Description SizeFormat 
245497.pdfFulltext6.18 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Virtual Reality Car Driving Simulator
Authors: Gustavsson, Anthony Rizk
Granqvist, Filip
Bengtsson, Jim
Engelke, Manne
Lorentzon, Rasmus
Sveningson, Robin
Abstract: Många företag och högskolor i Göteborgsområdet arbetar på olika sätt med biltillverkning. Dessa företag och högskolor kan uppleva problem när de testar nya koncept för bilar eller då de testar befintlig teknologi. Dessa tester utförs ofta i simulatorer och svårigheterna i processen kan vara att simulatorn är dyr eller att simulatorn inte är tillräckligt verklighetstrogen. Målet med detta projekt var att skapa en realistisk bilsimulator som använder Virtual Reality, och testa om denna teknologi kan användas för att skapa en mer realistisk testprocess, eller jämförbar realism till väsentligt lägre pris, för bilindustrin. Slutresultatet av detta projekt är en simulator med en realistisk känsla till en relativt låg kostnad, som använder Virtual Reality och ett enkelt bilgränssnitt. Vårt projekt illustrerar hur kommersiell Virtual Reality kan spela en stor roll i bilars framtida testprocess. Den simulator vi tillverkat utgör en bra grund som kan vidareutvecklas för att kunna användas i testprocessen. Denna rapport diskuterar huruvida VR kan användas i bilindustrins testprocess samt processen för att komma fram till detta. Den beskriver också simulatorns slutgiltiga funktionalitet, processen bakom skapandet av simulatorn och intressanta vidareutvecklingar.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245497
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.