Förbättrad arbetsmiljö för lokalvårdare via åtgärdsförslag

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248277
Download file(s):
File Description SizeFormat 
248277.pdfFulltext4.15 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förbättrad arbetsmiljö för lokalvårdare via åtgärdsförslag
Authors: Lindelöf, Jakob
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248277
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.