Virtuell Analog Synt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248662
Download file(s):
File Description SizeFormat 
248662.pdfFulltext1.75 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Virtuell Analog Synt
Authors: Bergström, Mikael
Lopez, Victor
Abstract: En traditionell synt använder sig av analoga komponenter för att producera ljud. En eller flera oscillatorer används för att producera en vågform som formas med hjälp av ett eller fler filter. Processen kallas subtraktiv ljudsyntes. Sedan mitten av 90-talet existerar så kallade VA-syntar (virtual analog syntesizer), som på digitalt vis emulerar den tidigare enbart analoga ljudsyntesen. Den här rapporten beskriver processen att från grunden designa och utveckla en synt med hjälp av en ARM-baserad mikrocontroller (STM32F407). Mjukvaran är skriven i C och inkluderar oscillatorer för de grundläggande vågformerna, lågpassfilter med variabel gränsfrekvens samt konturgeneratorer som kan modulera både gränsfrekvens och amplitud över tid. Arbetet har resulterat i en mjukvaruprototyp samt design av en analogmodellerande synt, och har utförts på Chalmers Tekniska Högskola under 2016/2017 på initiativ av rapportförfattarna.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248662
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.