Energioptimering av krossning och malning inom gruvindustrin - Sönderdelningsförmåga av kopparslagg i konkross och kulkvarn

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250034
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250034.pdfFulltext5.15 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Energioptimering av krossning och malning inom gruvindustrin - Sönderdelningsförmåga av kopparslagg i konkross och kulkvarn
Authors: Andersson, Johan
Rask-Andersen, Viktor
Rydin, Anna
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250034
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.