Application of Asymmetric Loads on Cable Shaped Structures - A load case study of Timber roof Stress Ribbon structures

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Structural engineering and building technology (MPSEB), MSc
Publicerad
2017
Författare
Ingvarsson, Martin
Gustafsson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index