Konstruera och tillverka en CNC-fräs för trä- och polymermaterial

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250274
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250274.pdfFulltext4.43 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Konstruera och tillverka en CNC-fräs för trä- och polymermaterial
Authors: Alpsten, Filip
Borglund Aspler, Emil
Björklund, Lucas
Karlsson, Fredrik
Ståhl, Kevin
Leiulfsrud, Jesper
Abstract: Detta kandidatarbete syftar till att möjliggöra tillverkning av formar för komposittillverkning på Chalmers genom att konstruera och tillverka en CNC-fräs för träoch polymermaterial. Arbetet har utförts på Institutionen för Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola. En komplett treaxlig maskin har konstruerats och tillverkats, uppfyllnad av kravställningar har verifierats genom simuleringar och en testplan för fysiska tester har upprättats. Som stöd vid framtida underhållsarbete och vidareutveckling har en komplett CAD-modell av maskinen och ett kopplingsschema över dess styrsystem tagits fram. Maskinen tillverkades och monterades med hjälp av den utrustning som finns att tillgå i Prototyplabbet på Chalmers. Den färdigställda maskinen öppnar upp för möjlighet till intern tillverkning av formar för komposittillverkning som inte tidigare funnits på Chalmers. Genom att Chalmers Formula Student och Eco-Marathon-teamen själva kan tillverka formar förväntas kostnader associerat med detta kunna reduceras, dessutom ges större frihet att testa olika konstruktioner.
Keywords: Produktion;Teknisk mekanik;Production;Applied Mechanics
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017.06
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250274
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.