Strukturmekanisk modellering av linbärverk

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250279
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250279.pdfFulltext8.34 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Strukturmekanisk modellering av linbärverk
Authors: Andersson, Elly
Gustafsson, Martin
Göransson Axås, Joar
Hedlund, Robert
Kronberg, Maurice
Örnborg, Johan
Abstract: För att möjliggöra konstruktioner med stora spännvidder, men samtidigt hålla nere kostnaderna på exempelvis byggnadsmaterial är det fördelaktigt att kombinera konstruktioner med linbärverk. Linbärverk är speciella då de enbart tar upp laster i drag samt beter sig icke-linjärt, vilket innebär att särskilda analysmetoder krävs för att bestämma formen (form-finding). De analysmetoder som tillämpats i denna rapport är ”dynamic relaxation method” (DRM) och ”force density method” (FDM). Målet med detta projekt har varit att ta fram två funktioner till MATLAB, en för varje analysmetod, som bestämmer formen på en eller flera linor i en struktur. Funktionerna har kodats för att efterlikna strukturen på funktionerna i CALFEM, en insticksmodul till MATLAB. För att göra funktionerna lättanvända har en manual skrivits för respektive metod. Fem olika strukturer har valts som grund för utveckling, verifiering och validering. Funktionerna har sedan jämförts med respektive analytiska och numeriska lösningar samt resultat från praktiskt utförda experiment. Resultatmässigt presterar metoderna olika beroende på hur strukturen ser ut i obelastat tillstånd. DRM presterar väl när strukturen är känd, såsom förspända strukturer, och konvergerar då efter ett mindre antal iterationer än FDM. FDM konvergerar överlag oftare än DRM och är lämpligt för att lösa fritt hängande strukturer, till exempel kedjekurvan, även om det inte alltid konvergerar.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Teknisk mekanik;Building Futures;Civil Engineering;Applied Mechanics
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:07
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250279
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.