Förbättring av tätningsförmågan på Second Storage

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250956
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250956.pdfFulltext1.95 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förbättring av tätningsförmågan på Second Storage
Authors: Hallgren, Jonas
Karlsson, William
Abstract: Second Storage är ett yttre förvaringsutrymme på Volvos Lastvagn FH. Via ÅF har detta examensarbete utförts med syftet att lösa problemet med vatten som letat sig in i förvaringsutrymmet. En fördjupning i hur statiska tätningar fungerar fysikaliskt analyserades som ett första steg i examensarbetet för att sätta sig in i ämnet. Sedan utfördes en benchmarking för att se hur Second Storage förhåller sig jämfört med liknande förvaringslösningar på långfärdslastbilar. En fältstudie utfördes även på Stigs Center där en djupare intervju utfördes med en användare och bilder på hur Second Storage ser ut i användning dokumenterades. Sedan upprättades en kravspecifikation grundad i de krav och önskemål som Volvo hade satt upp och de som lyftes under användarintervjun. Baserat på en genomförd brainstorming och två efterföljande workshops anordnade på ÅF, togs 44 koncept fram. Dessa ritades upp och kategoriserades beroende på vilken del av Second Storage som påverkades. Konceptet genom gick sedan en elemineringsmatris, morfologisk matris, Pughs urvalsmatris och Kesselrings matris. Slutligen fanns de två stycken snarlika koncept som hade fått nästan samma antal poäng i Kesselrings matris. Efter en diskussion, gjordes en kombination av de två koncepten, för att framhäva vartdera konceptets starkare sidor. För att ge en tydligare bild av hur Second Storage skulle se ut efter att det vinnande konceptet hade implementerats, presenteras en CAD-modell av förslaget baserat på Catia V5.
Keywords: Produktion;Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Farkostteknik;Production;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Vehicle Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik : 172/2017
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250956
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.