Prisma Ett pekskärmsbaserat samarbetsspel för barn med kognitiva funktionshinder

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251127
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
251127.pdfFulltext14.64 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Prisma Ett pekskärmsbaserat samarbetsspel för barn med kognitiva funktionshinder
Författare: Axel, Emil
Berneryd, Andreas
Rosengren, Noak
Tran, Henrik
Tran, Martin
Sammanfattning: Användningen av surfplattor på särskolor runt om i Sverige har ökat under de senaste åren. Detta skapar möjligheter för att skapa hjälpmedel och undervisningsverktyg. En stor del av barnen på särskolan har svårigheter med sina emotionella och sociala färdigheter. Forskningsprojektet Touch-AT! arbetar med att skapa pekskärmsbaserade hjälpmedel för att träna dessa färdigheter. Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av Prisma. Prisma är ett spel utvecklat i samverkan med Touch-AT! där spelplanen skapas genom att fyra iPads läggs samman. Syftet med projektet är att skapa ett spel som ska främja samarbete och öka den sociala interaktionen hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Prisma har utvecklats i spelramverket Unity och produkten har tagits fram från grunden till fungerande prototyp. Framtagningen av produkten har inneburit bland annat användartester, implementation av nätverksfunktionalitet och förstudier av målgrupp. Fyra iPads kan sammankopplas och spelet är fungerande. Spelet testades på målgruppen och flertalet förbättringsmöjligheter framkom. Dessa förbättringsmöjligheter kan utvärderas vidare och användas för framtida utveckling.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2017
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251127
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!