MedImager En webbapplikation för hantering av bilder inom oral medicin

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251130
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251130.pdfFulltext4.2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: MedImager En webbapplikation för hantering av bilder inom oral medicin
Authors: Ahlqvist, Daniel
Braw, Carl-Henrik
De Carvalho Folkemark, Michel
Gyllensvaan, Renée
Högseth Linderholm, Marcus
Abstract: Den här rapporten behandlar utvecklingen av MedImager, en webbapplikation vars syfte är att underlätta för odontologer och odontologstudenter att studera munsjukdomar och tänder. Applikationen utvecklas på beställning av Sahlgrenska akademin och bygger på en redan existerande databas innehållandes cirka 70 000 bilder. MedImager består av både en front-end och en back-end, vilka båda beskrivs i rapporten. Front-end är sammansatt med hjälp av både mer traditionella webbutvecklingsmetoder, såsom HTML, CSS och Javascript, men använder sig även av modernare ramverk och bibliotek, till exempel Angular, SASS, Jquery och Materialize. Back-end är skriven i Java och använder sig av Javabiblioteket MedView core för hantering av databasen. Kommunikation mellan front-endoch back-end sker via ett REST API utvecklat med hjälp av ramverket Jersey. Datan som kommuniceras är på formatet JSON. Alla dessa tekniker gås igenom i rapporten. Även säkerhetsaspekter tas upp, däribland HTTPS, SSL, tokenautentiering och lösenordshantering. Rapporten beskriver processen, de tekniska medel som använts, den slutgiltiga produkten i både text och bild samt diskuterar de val som gjorts och relevanta problem som stötts på under utvecklingens gång.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251130
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.