Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251200
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251200.pdfFulltext23.03 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality
Authors: Davidsson, Rasmus
Dragomir, Michael
Ljungberg, Johan
Rostedt, Henrik
Uddeborg, Ulrika
Kling, Niklas
Abstract: Virtual reality har funnits under en längre tid, men det har nyligen slagit igenom stort. Mer lättillgängliga VR-system har ökat användningen av VR, inte minst inom dataspelsindustrin, men det har ännu inte gjorts någon större mängd forskning inom hur speldesign påverkas av VR. I detta projekt utforskas möjligheter att förbättra bordsrollspel genom VR. För att göra detta studeras nuvarande idéer om interaktion och design inom ämnet och en prototyp utvecklas. Genom att implementera olika funktionalitet i prototypen kan dessa undersökas inom ramarna för VR och huruvida VR kan berika spelupplevelsen kan utforskas. Dessa funktionaliteter beskrivs och diskuteras i rapporten, men alla implementerades inte i prototypen på grund av begränsningar i projektet. Under arbetet identifierades några aspekter där det är troligt att VR kan förbättra eller tillföra nya element till rollspel. Men då det inte utfördes några utförliga användartester kan inga definitiva slutsatser dras. Dessa aspekter är endast några av de möjligheter inom VR och det finns definitivt områden som kan utforskas ytterligare i framtiden.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251200
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.