Formgivning och konstruktion av en mobil källsorteringslösning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251376
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251376.pdfFulltext29.94 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Formgivning och konstruktion av en mobil källsorteringslösning
Authors: Hellberg, Ebba
Ljungström, Sigrid
Keywords: Annan teknik;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251376
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.