DatxSynth En VST-synthesizer

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251930
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: DatxSynth En VST-synthesizer
Authors: Ackelman, Christoffer
Ahlin, Richard
Berglund, Viktor
Bükk, Alexander
Abstract: En synthesizer består av olika komponenter som är ihopkopplade för att generera en musikaliskt intressant ljudsignal. Denna rapport beskriver utvecklingen av en mjukvarubaserad synthesizer kallad DatxSynth, implementerad i ramverket Virtual Studio Technology (VST) från företaget Steinberg. Mjukvarubaserade musikinstrument är idag en central del av modern musikproduktion, som till stor del sker i musikredigeringsprogram såsom Cubase och FL Studio. Musikprogramvaror skapade i VST fungerar som insticksmoduler till dessa musikredigeringsprogram.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251930
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.