Riktlinjer för kvalitetskontroll vid återtillverkning av möbler

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254972
Download file(s):
File Description SizeFormat 
254972.pdfFulltext3.8 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Riktlinjer för kvalitetskontroll vid återtillverkning av möbler
Authors: Pilebo, Per
Fallsjö, Lisa
Abstract: Syftet med detta arbete har varit att bidra med riktlinjer för kvalitetskontroll av inkommande möbler i en cirkulär återtillverkningsprocess. Det är en del av det större projektet ”Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden”. Projektet koordineras av IDC West Sweden och uppdragsgivaren för det här arbetet är RISE Viktoria. Riktlinjerna är nödvändiga för att kunna avgöra ödet för de inkommande möblerna. Det har funnits önskemål att undersöka hur en integrering av ny teknik skulle kunna bidra till ett effektivare flöde. Därför har möjligheter för användande av oförstörande provning (OFP), sensorer och Internet of Things (IoT) analyserats. Genom att intervjua möbeltillverkare och experter inom dessa områden har rekommendationer kring ett framtida användande kunnat genereras. Det har resulterat i: • Viktiga funktioner vid kvalitetskontroll • Konceptförslag för integrering i en återtillverkningsprocess • Rekommendationer för användande av sensorer och Internet of Things (IoT) • Rekommendationer för användande av oförstörande provning (OFP) • Checklista för kontroll av inkommande möbler • Utvecklad kravsättning vid nyutveckling av möbelprodukter • Utvärdering av projektet utifrån Agenda 2030: ”Sustainable Solution Evaluation” SDSN, 2017 Slutsatsen är att det finns en stor potential kring användandet av sensorer och Internet of Things och enklare metoder av oförstörande provning. Genom att standardisera kvalitetskontrollen kan man effektivisera återtillverkningen, vilket är en nödvändighet för att konkurrera med nyproducerade möbler. Det är viktigt att konstruktion och design anpassas för återtillverkning för att uppnå maximal livslängd. Utvärderingen av projektet utifrån Agenda 2030 visar att modellen bidrar till en hållbar utveckling.
Keywords: Materialvetenskap;Produktion;Hållbar utveckling;Maskinteknik;Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik;Materials Science;Production;Sustainable Development;Mechanical Engineering;Reliability and Maintenance
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254972
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.