Analys av ledtider och materialspill i ett svenskt textilföretag

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255050
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255050.pdfFulltext2.02 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Analys av ledtider och materialspill i ett svenskt textilföretag
Authors: Kamperin, Axel
Andersson, Filip
Abstract: Denna studie har genomförts på Almedahls AB i Kinna. De tillverkar mörkläggande gardintyger av olika slag. Företaget hade uttryckt en önskan om att mäta ledtiderna de har på sina produkter samt hitta lösningar för att reducera dessa för att bli mer konkurrenskraftiga. Utöver ledtiderna önskade företaget att en analys av materialspillet skulle göras, dels för att kartlägga hur stort detta var men även för att hitta arbetssätt som kan leda till en reducering av dessa. Syftet med denna studie är att ta fram och föreslå förbättringar inom Almedahls tillverkning, dels för att korta ner ledtiderna och få ett effektivare flöde i produktionen, men även för att reducera det materialspill som uppstår. Studien har avgränsats till företagets interna processer där mätningar har gjorts från råvarulager till avsyningen som är den sista processen innan färdigvarulagret. Det materialspill som studien analyserar hänförs till spill av väv. Studien har för avsikt att ge rekommendationer till företaget där implementering inte är en del av studien. Resultatet från studien är att den genomsnittliga ledtiden är 10,5 arbetsdagar där den genomsnittliga processtiden utgör 0,8 av dessa dagar. Den genomsnittliga mellanlagringstiden som förekommer mellan två maskiner är 50 timmar. Materialspillet som identifierats i produktionen var under det första kvartalet 10,04% av den totala volym som har producerats under samma period. De fyra största felen som har kategoriserats är ”små avdrag”, ”söm och sömavtryck”, ”rakelränder” och ”varpgarnsfel”. I slutsatsen presenteras rekommenderade lösningsförslag som innefattar nya arbetssätt som syftar till att sänka både ledtider och materialspill. De nya arbetssätten handlar bland annat om att förbättra kommunikationen mellan företagets olika avdelningar samt standardisera produktionen.
Keywords: Övrig industriell teknik och ekonomi;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Produktion;Transport;Other industrial engineering and economics;Basic Sciences;Sustainable Development;Production;Transport
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255050
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.