BIM som kontraktshandling - Juridikens inverkan på digitala leveranser av BIM-modeller

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255218
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255218.pdfFulltext1.03 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: BIM som kontraktshandling - Juridikens inverkan på digitala leveranser av BIM-modeller
Authors: DRUVE, DANIEL
KARLSSON, AGNES
Abstract: Omsättningen i byggbranschen ökade med 71% mellan åren 2006–2016. Samtidigt har en digitalisering skett i byggbranschen, då även digital teknik har utvecklats under tiden. Trots denna utveckling har metoden för hur information levereras och presenteras i byggprojekt inte förändrats. Informationen är i form av ritningar som kompletteras med beskrivningar för att förklara det som inte framgår av ritningarna. Nuvarande teknik möjliggör att denna information kan redovisas digitalt, med byggnadsinformationmodellering – BIM. Inom projektering används BIM-modeller allt mer eftersom det har många fördelar, exempelvis kollisionskontroll, och ur dessa framställs ritningar. Det har genomförts pilotprojekt där BIM-modeller har använts för att leverera informationen. Därmed kan det anses vara ett ineffektivt arbetssätt att framställa ritningar ur BIM-modeller. Det finns standardkontrakt som används och är framtagna av byggbranschen för att avtala affärer. I dessa nämns inte BIM eller digital information. Det har lett till att detta examensarbete ska undersöka om eventuella entreprenadjuridiska utmaningar existerar för BIM som kontraktshandling. Detta genom att först läsa in sig på ämnet med en litteraturstudie, studera BIM-orienterade projekt, en intervjustudie och en enkät. Utifrån resultatet från intervjuerna med en koppling till litteraturstudien har en reflektion gjorts och en slutsats har sammanställts. Resultaten från intervjuerna visade att merparten av respondenterna inte anser juridiken vara ett problem för digitala leveranser av BIM-modeller. En inkorporering av BIM och digital information i standardavtalen anses dock vara nödvändig för att fler ska våga sig på detta arbetssätt. Problemen till varför BIM och digitala leveranser inte blivit ett utbrett arbetssätt ligger snarare i att det inte finns någon gemensam standard, beställare och förvaltare måste sluta kräva ritningar och att byggbranschen är en konservativ bransch
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-24
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255218
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.