Kravspecifikation på Byggnadsinformationsmodellen löpande i projekteringen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255221
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255221.pdfFulltext1.36 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kravspecifikation på Byggnadsinformationsmodellen löpande i projekteringen
Authors: IBRAHIM, JULIA
AHMED, RANDA
Abstract: Byggbranschen är en stor och flerdelad bransch där samtliga aktörer medverkar till att branschen och byggprocessen skall fungera och framställa bästa möjliga resultat. Dock är det inte alltid enkelt att förstå exakt vad en kund begär när det kommer till modelleringen av en byggnad. I projekteringsprocessen bestäms krav på Byggnadsinformationsmodellerna, men är dessa förståeliga för alla aktörer i ett projekt? Fullbordas dessa eller finns det brister i kravspecifikationen? Detta examensarbete innefattar en undersökning om kravspecifikation på en byggnadsinformationsmodell löpande i projekteringsprocessen. Syftet har varit att problematisera detta och komma fram till varför VDC-kraven är otydliga för aktörerna som är inblandade i projekteringsgruppen. För att utreda de formulerade frågeställningarna genomfördes en litteraturstudie där information erhölls från böcker och artiklar. Även kvalitativa intervjuer genomfördes och analyserades. Fokus lades på ett projekt som under skrivandet av detta arbete befinner sig i projekteringsfasen. Resultatet i denna rapport visade att det föreligger brister i kommunikationen kring VDC-kraven. VDC-specialisterna anser själva att de är otydliga med varför de vill ha BIM-modellerna på ett speciellt sätt och att de klargör vikten av att VDC-kraven följs. Det framkommer även i intervjuerna att en bakomliggande faktor till oklarheter i kravställningen ligger i projektörernas kompetens, även inom samma disciplin. Projektörerna lägger inte heller ned tillräckligt mycket tid för att läsa igenom och förstå VDC-kraven med tillhörande dokument. Detta orsakar problem i form av tidsförseningar, extra arbete och extra kostnader. För att kravspecifikationen ska bli mer tydlig krävs mer engagemang och tydlighet från VDC-teamet samt specifika möten där VDC-kraven tas upp och projektörerna uppmuntras att läsa igenom alla dokument för att få bättre förståelse för alla delar i projekteringen
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-25
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255221
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.