Möjligheter och utmaningar för industriellt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255282
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255282.pdfFulltext603.74 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Möjligheter och utmaningar för industriellt
Authors: Sjöblom, Assar
Sjöblom, Tor
Abstract: Industriellt byggande är ett sätt att arbeta med hela byggprocessen från affärsidé till slutkund för att skapa bättre produkter och en effektivare arbetsgång inom byggbranschen. Begreppet industriellt byggande förknippas ofta med prefabricering av byggnadsdelar, men industriellt byggande är egentligen mycket mer än så. Industriell byggande omfattar: planering och kontroll av processen, byggsystem, prefabricering, långsiktiga relationer, logistik, ICT Verktyg, kund- och marknadsfokus samt erfarenhetsåterföring. Industriellt byggande används idag framförallt i utkanten av städer av aktörer som BoKlok och Lindbäcks Bygg. Syftet med studien är att undersöka möjligheter och utmaningar för industriellt byggande i en förtätad stadsmiljö, samt om användandet av Göteborgs vattenvägar kan underlätta för bygglogistiken i förtätning av staden. Detta utreds genom att studera industriellt byggande kopplat till en byggrätt på Skeppsbron i centrala Göteborg för TB-gruppen. Utredningen omfattar en litteraturstudie samt 16 intervjuer med byggherrar, entreprenörer, industriella byggare, Prefab-leverantörer, konsulter och representanter från Göteborgs stad. Studien visar att om industriellt byggande ses som en affärsstrategi istället för en specifik teknisk lösning så finns möjligheter att använda industriellt byggande i en förtätning. Genom långsiktiga samarbeten kan alla aktörer i värdekedjan gemensamt arbeta för att effektivisera processen från ax till limpa. För att främja ett industriellt byggande och en utveckling i byggbranschen är det viktigt att staden utformar sina krav med större koppling till resultat och funktion istället för process och specifika tekniska lösningar. Göteborgs vattenvägar och i synnerhet Göta älv har stor kapacitet för byggtransporter, men utnyttjas i mycket liten omfattning till detta. Att använda vattenvägarna skulle underlätta trycket på stadens redan ansträngda infrastruktur.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-36
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255282
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.