Undersökning av samt konceptframtagning för källsortering i parkmiljö

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255517
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255517.pdfFulltext16.6 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Undersökning av samt konceptframtagning för källsortering i parkmiljö
Authors: Hammarlund, Gabriella
Snedsböl, Hanne
Keywords: Produktion;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255517
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.