Konceptutveckling av en företagsapp: För att främja gemenskap och samverkan bland geografiskt utspridda medarbetare

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255730
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Konceptutveckling av en företagsapp: För att främja gemenskap och samverkan bland geografiskt utspridda medarbetare
Authors: Widdgård, Thea
Mathiasson, Rebecka
Keywords: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255730
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.