Smittspridning ombord passagerar- och kryssningsfartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255796
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255796.pdfFulltext1.15 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Smittspridning ombord passagerar- och kryssningsfartyg
Authors: Malmborg, Victor
Sjöblom, Henric
Abstract: Kryssningsindustrin är ofta kopplad till semester, lyx, välmående och vackra miljöer. Passagerare ombord kryssningsfartyg lever alltid tätt inpå andra människor på en liten yta. Detta gör att man är extra utsatt om det skulle ske ett smittoutbrott ombord. Målet med den här studien har varit att få veta vilka typer av smittoutbrott som kryssnings- och passagerar-fartyg drabbas av, hur många fall det faktiskt är per år, hur man hanterar sådana situationer, hur handlingsplanen ser ut samt vad konsekvenserna av ett sådant utbrott skulle innebära. Genom en till största del litterär studie, samt med ett inslag av frågor till anställda inom kryssningsindustrin, visas det hur procedurer ser ut ombord kryssningsfartyg som drabbats av ett smittoutbrott. Studien lyfter också fram de ekonomiska och sociala konsekvenserna av smittoutbrott. Resultatet i denna studien visar att majoriteten av alla smittoutbrott som sker ombord är orsakat av samma typ av smitta (Norovirus) och att det finns guider och riktlinjer från internationella myndigheter/organisationer om vad som bör ingå i handlingsplaner för att motverka dessa utbrott. Då inget av de kryssningsrederier som ingått i studien har varit villiga att dela med sig av sina egna handlingsplaner, p.g.a. att de är konfidentiella, kan man bara spekulera i huruvida de är mer komplexa och/eller specifika än vad riktlinjerna säger. Passagerarnas välmående är mycket viktigt för att kunderna ska återvända till kryssningsrederiet.
Keywords: Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Marin teknik;Omvårdnad;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Marine Engineering;Nursing
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255796
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.