En jämförande analys av tre olika transportvägar mellan Houston och Ningbo

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256024
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: En jämförande analys av tre olika transportvägar mellan Houston och Ningbo
Authors: Ljungqvist, Martin
Herr, Sten
Abstract: Med Kina som världens största importör av råolja, och USA som nyligen hävde ett 40 år långt exportförbud mot energiråvaran, har redare för tanksjöfart sett ökande lastvolymer transporteras mellan dessa länder. Utifrån denna utveckling undersöker denna rapport tre olika fartygsrutter mellan Houston och Ningbo, med syftet att utreda det mest kostnadseffektiva alternativet. De rutter som granskas går genom Panamakanalen, Suezkanalen och förbi Godahoppsudden. Studien genomförs i form av en fallstudie där tre olika referensfartyg fiktivt seglar de olika traderna och beräknas utifrån tre olika bunkerpriser. Resultaten av studien visar att det minsta fartyget, som kan resa igenom de äldre slussarna i Panamakanalen bör välja den rutten så länge som bunkerpriset överstiger 248 USD/mt. Studien visar att det medelstora referensfartyget får lägre kostnader vid passage genom de nya Neopanamax-slussarna än vid segling runt Godahoppsudden vid bunkerpriser över 373 USD/mt. För det största referensfartyget blir kostnaderna vid passage genom Panamakanalen lägre än kostnaderna vid segling runt Godahoppsudden om bunkerpriset är högre än 389 USD/mt. Rutten genom Suezkanalen var i alla beräkningar det minst konkurrenskraftiga alternativet.
Keywords: Transportteknik och logistik;Marin teknik;Transport;Transport Systems and Logistics;Marine Engineering;Transport
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256024
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.