Utredning kring certifieringar inom Miljöbyggnad

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256082
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256082.pdfFulltext1.48 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utredning kring certifieringar inom Miljöbyggnad
Authors: Fransson, Rickard
Billing, Tobias
Abstract: Detta examensarbete är gjort i samarbete med Ramböll och Sweden Green Building Council. Bakgrunden till studien är att det finns ett antal byggnader som inte uppnår den ursprungliga ambitionsnivån för certifieringsbetyg inom Miljöbyggnad. Syftet med rapporten är att lokalisera vilka faktorer som gör att vissa projekt inte når det betygsmål som ansattes i projekteringsskedet. För att erhålla den information som behövs för att genomföra studien så har sex sakkunniga personer inom Miljöbyggnad intervjuats. En databas från SGBC har även använts för att tillverka statistik och simuleringsverktygen VELUX Daylight Visualizer och SSF ESBO har använts för att analysera en kontorsbyggnad. Intervjuerna visade att det oftast var problem med att uppnå betyget för dagsljus. Det är även problem att uppnå betyget för energianvändning, fukt, radon och ventilation. Databasen visade att 10% av de verifierade certifieringarna fick ett lägre betyg än det sökta och 12% av de preliminärt certifierade byggnaderna valde att avbryta certifieringen. Från resultatet så drogs slutsatsen att anledningen till att alla inte uppnår det sökta betyget var för att det saknades god samordning och att miljösamordnaren kom in sent i projekten. De indikatorer som oftast sänker betyget är dagsljus, energianvändning, fukt, radon och ventilation. För att uppnå höga betyg för solvärmelast och dagsljus i kontorshus så borde ett mekaniskt solskydd installeras.
Keywords: Materialvetenskap;Byggnadsteknik;Materials Science;Building engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256082
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.