Kinas One Belt, One Road Initiativ

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256236
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256236.pdfFulltext1.32 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Kinas One Belt, One Road Initiativ
Authors: Hougberg, Martin
Olsson, David
Abstract: Kina har introducerat världens största infrastrukturprojekt vid namn One Belt, One Road Initiative. Initiativet ska återspegla den forntida silkesvägen som sträckte sig mellan Asien och Europa. I dagsläget består One Belt av torrhamnen i Khorgos och järnvägarna som konstrueras från Kina till Europa. One Road involverar de hamnar som konstrueras och upprustas längst med vattenvägen från Kina till Europa. När de nya rutterna konstrueras till Europa tror sig författarna att det kommer ha en viss effekt på val av transportväg från Asien till Europa. Det rapporten ämnar fördjupa sig inom är hur mycket containertransporternas handelsrutter kommer förändras av detta initiativ samt hur aktörer inom sjöfarten kommer bemöta eventuella förändringar gällande marknadsstrategier. Intervjuer användes som metod för att nå resultatet, vilket sedan kompletterades med en enkät för att nå ut till fler aktörer inom branschen. Informanterna är verksamma inom segmentet och enkäten skickades ut till respondenter som är medlemmar i svenska Containerrådet. Samtliga tillfrågade var eniga om att containersjöfarten till Sverige inte var speciellt hotad av initiativet, snarare såg alla att det kommer bli ett komplement till sjöfarten. Informanterna var eniga om att tågtransporter kommer att konkurrera med flygtransport när de nya järnvägslinjerna byggs från Kina till Europa, på grund av priset och ledtiden. Ett oroande moment under intervjuerna var dock de politiska aspekterna; några av de tillfrågade var oroliga över vad Kina egentligen har planerat med detta initiativ.
Keywords: Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Transportteknik och logistik;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Transport Systems and Logistics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256236
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.